Alfa 1 Romania
Întâi de toate, DAAT

Întâi de toate, DAAT

Recunoașterea Deficitului de Alfa 1 Antitripsină și introducerea acestuia în nomenclatorul bolilor din România este prioritatea noastră numărul 1.

În acest sens vom întreprinde toate demersurile legale înregistrării acestei afecțiuni.

De ce este esenţial să realizăm acest lucru?

Pentru că, în momentul de faţă, orice persoană diagnosticată cu Deficit de Alfa 1 Antitripsină este complet ignorată de sistemul medical din România. Pentru că este imposibil pentru pacienţii cu DAAT să primească tratamentele specifice afecţiunii, câtă vreme afecţiunea, oficial, nu există.

Acest proiect stă la baza înfiinţării Asociaţiei Alfa 1 România.

Urmăriţi aici, pe pagina proiectului, etapele pe care le parcurgem!

1. 24 septembrie 2018

Memoriu către Ministerul Sănătăţii în care solicităm recunoaşterea şi înregistrarea Deficitului de Alfa 1 Antitripsină în lista bolilor rare, precum şi acordarea unor drepturi în urma diagnosticării corecte a pacienţilor. De asemenea, solicităm asigurarea gratuității pentru tratamentele preventive (de expl. vaccinuri) şi tratamentele specifice, precum şi a investigaţiilor pentru evaluare periodică. Descarcă PDF

Asociatia Alfa 1

RO